تجربه سقط  با قرص سایتوتک ۰۹۳۵۸۱۸۰۹۲۳ خانم خدابنده

تجربه سقط  با قرص سایتوتک ۰۹۳۵۸۱۸۰۹۲۳ خانم خدابنده

تجربه سقط  با قرص سایتوتک

تصمیم گیری درباره تجربه سقط  با قرص سایتوتک  همیشه آسان نیست . درایران  سقط جنین به طور کامل

ممنوع نیست و در شرایط سقط درمانی و با رضایت پدر میتوانند جنین ناقص را سقط  کنند اما  مشکل از آنجا

آغاز از متقاضیان سقط جنین  این شرایط  ندارند  یعنی نه جنین و نه مادر بیماریی ندارند .اما به دلایل متفاوت

میخواهند به بارداری خود خاتمه دهند . به طور مثال دخترایی هستند که هنوز اقدام به ازدواج نکرده اند .  و یا

در اثر تجاوز مخصوصا  در پارتی های  شبانه  باردار شده اند و راه هیچ جایی ندارند . حتی پس از چهار  ماهگی

به هر دلیل تصمیم به سقط جنین نیز کرده اند .  انواع سقط جنین  با دارو ها و سقط جنین جراحی یا ساکشن

و کورتاژ و ترزیق  داخل امنیونی  وجود دارد . ولی امروزه  برای راحتی می توان با مصرف دارو های کم خطر سقط

ایمن تری داشت .

تجربه سقط با قرص سایتوتک

راه تشخیص قرص میزوپروستول اصل از تقلبی

تشخیص قرص میزوپروستول اصل از فرعی  کار آسان نیست و تنها یک پزشک با تجربه و با آنالیز ان می تواند

کارا انجام دهد . اما شما می توانید ار روش های کلی برای تخیص دارو میزوپروستول  اصلیاز تقلبی استفاده

کنید . تا احتمال خرید قرص میزوپروستول تقلبی را کاهش دهید :

*ابتدا بسته بندی دارو نیز چک کنید : میزوپروستول تقلبی معمولا دارای فونت های غیر عادی ،رنگ چاپ بی

کیفیتو همچنین نوشته های غلط های املایی است .

*اگر تجربه استفاده  از سایتوتک اصل را دارید داروی  در دستتان  را با نمونه های قبلی مقایسه  کنید تا متوجه

اصل یا تقلبی بودن آن شوید .

*به مهره و موم دارو توجه کنید :مهروموم  مختوش نشان دهنده تقلبی بودن سایتوتک است .

*اگر بسته بندی میزوپروستول  دارای شکاف ،ترک ویا شکستگی است  از مصرف آن خود داری کنید

*ویژگی فیزیکی قرص را بررسی کنید تا در صورت وجود ترک  متوجه ان شوید . تکه هابی کوچک قرص و یا پودر

شدن بیش از اندازه قرص میزوپروستول  در انتهای ظروف دارو می تواند نشانه ایی از تقلبی بودن ان باشد .

درباره‌ی admin

حتما ببینید

سقط با قرص میزوپروستول ۰۹۳۵۸۱۸۰۹۲۳ خانم خدابنده

سقط با قرص میزوپروستول ۰۹۳۵۸۱۸۰۹۲۳ خانم خدابنده

سقط با قرص میزوپروستول سقط با قرص میزوپروستول  در سال ۱۹۷۳ بع بازار عرضه شد  …